2310316232 25ης Μαρτίου 94, Θεσσαλονίκη felefiretech@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Cheminee Godin
INSERT 887 - 2 VΜέση απόδοση 13,5 kw
Βάρος εστίας 172 kg - έξοδος Ø 230 mm

Προτεινόμενο μήκος ξύλων 50 cm
Ενεργειακή απόδοση 76,2% - Εκπομπή CO 0.08 %
Flamme verte 7*
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ