2310316232 25ης Μαρτίου 94, Θεσσαλονίκη felefiretech@gmail.com
hero image

 
 
 
 
 
 

BRIO


Μέση απόδοση 7 kw με 2 kg ξύλα / ώρα - Βάρος 118 kgr
Ύψος 717 mm - Πλάτος 853 mm - Βάθος 532 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 60 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω


Ενεργειακή απόδοση 76 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

BRIO on pedestal

Μέση απόδοση 7 kw - Βάρος 138 kgr
Ύψος 1150 mm - Πλάτος 853 mm - Βάθος 532 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 60 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω


Ενεργειακή απόδοση 76 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

NEOSEN

Με αποσπόμενη μαντεμένια λαβή πόρτας
Μέση απόδοση 6 kw με 2,1 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 130 / 134 kgr
Ύψος 1050 mm - Πλάτος 500 mm - Βάθος 502 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 40 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,109 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

NEOSEN 3 vitres

Με πλευρικά κρύσταλλα
Με αποσπόμενη μαντεμένια λαβή πόρτας

Μέση απόδοση 6 kw με 2 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 134 kgr
Ύψος 1050 mm - Πλάτος 500 mm - Βάθος 502 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 40 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,109 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Carolo ZEN


Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 111 kgr
Ύψος 1150 mm - Πλάτος 853 mm - Βάθος 532 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 56 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Kazan ZEN


Μέση απόδοση 9 kw - Βάρος 158 kgr
Ύψος 811 mm - Πλάτος 660 mm - Βάθος 395 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 58 cm
Κεφαλή Ø 150 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 76 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,08 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Kaori ZEN

Μέση απόδοση 9 kw - Βάρος 153 kgr
Ύψος 782 mm - Πλάτος 754 mm - Βάθος 404 mm
Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 58 cm
Κεφαλή Ø 150 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α

Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Calcias


Μέση απόδοση 9 kw - Βάρος 145 kgr
Ύψος 850 mm - Πλάτος 700 mm - Βάθος 441 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Boree
steel line


Μέση απόδοση 7,5 kw - Βάρος 78 kgr
Ύψος 891 mm - Πλάτος 500 mm - Βάθος 400 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 40 cm 
Κεφαλή Ø 150 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 79 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Euros
steel line


Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 75 kgr
Ύψος 700 mm - Πλάτος 600 mm - Βάθος 405 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 120 mm
Κεφαλή Ø 150 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Alcor
Airtight

Μέση απόδοση 6 kw με 2 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 198 kgr
Ύψος 1200 mm - Πλάτος 450 mm - Βάθος 450 mm
100% μαντεμένια + vermiculite στο χώρο καύσης
Post-combustion - Airwash system
Airtight - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Μήκος ξύλων έως 33 cm
Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

ALTARA
Airtight

Χώρος καύσης με βερμικουλίτη
Μέση απόδοση 7 kw με 2,3 kg ξύλο/ώρα
Βάρος 135 kgr
Ύψος 1050 mm - Πλάτος 450 mm - Βάθος 450 mm
100% μαντεμένια + vermiculite στο χώρο καύσης
Post-combustion - Airwash system
Airtight - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Μήκος ξύλων έως 33 cm
Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω


Ενεργειακή απόδοση 79 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,07 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Elo M
Airtight


Μέση απόδοση 5 kw με 1,7 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 110 kgr
Ύψος 880 mm - Πλάτος 500 mm - Βάθος 374 mm
Post-combustion - Airwash system
Airtight - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Μήκος ξύλων έως 33 cm
Κεφαλή Ø 150 mm από πάνωΕνεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,09 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Elo L
Airtight

Μέση απόδοση 5 kw με 1,7 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 100 kgr
Ύψος 920 mm - Πλάτος 500 mm - Βάθος 374 mm
Post-combustion - Airwash system
Airtight - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Μήκος ξύλων έως 33 cm
Κεφαλή Ø 150 mm από πάνωΕνεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,09 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Moai - με ενιαίο γωνιακό κρύσταλλο
Airtight


Μέση απόδοση 8 kw με 2,6 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 240 kgr
Ύψος 1050 mm - Πλάτος 450 mm - Βάθος 450 mm
100% μαντεμένια + vermiculite στο χώρο καύσης
Post-combustion - Airwash system
Airtight - παροχή εξ/κού αέρα Ø 100 mm
Μήκος ξύλων έως 35 cm
Κεφαλή Ø 180 mm από πάνω ή από πίσωΕνεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,08 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Preston

Μέση απόδοση 12 kw - Βάρος 179 kgr
Ύψος 610 mm - Πλάτος 910 mm - Βάθος 468 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 80 cm

Κεφαλή Ø 180 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,09 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Aaron διαμπερής

Μέση απόδοση 12 kw - Βάρος 201 kgr
Ύψος 610 mm - Πλάτος 910 mm - Βάθος 481 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 80 cm

Κεφαλή Ø 180 mm πάνω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,09 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Norik

Μέση απόδοση 6 kw με 2 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 104 kgr
Ύψος 630 mm - Πλάτος 620 mm - Βάθος 465 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm

Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 78 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,12 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Altea


Μέση απόδοση 8 kw με 2,6 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 133 kgr
Ύψος 744 mm - Πλάτος 644 mm - Βάθος 547 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm

Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,12 %
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Alma

Μέση απόδοση 12 kw - Βάρος 136 kgr
Ύψος 744 mm - Πλάτος 760 mm - Βάθος 510 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm

Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Angor


Μέση απόδοση 12 kw με 4 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 153 kgr
Ύψος 770 mm - Πλάτος 820 mm - Βάθος 471 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 66 cm

Κεφαλή Ø 150 mm από πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Antaya


Μέση απόδοση 12 kw με 4 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 188 kgr
Ύψος 868 mm - Πλάτος 1051 mm - Βάθος 480 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 71 cm

Κεφαλή Ø 180 mm πάνω ή πίσω


Ενεργειακή απόδοση 77 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Aratos

Μέση απόδοση 8 kw με 2,6 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 123 kgr
Ύψος 1050 mm - Πλάτος 527 mm - Βάθος 453 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 40 cm

Κεφαλή Ø 180 mm από πάνω


Ενεργειακή απόδοση 78 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,07 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Argos


Μέση απόδοση 12 kw με 4 kg ξύλο/ώρα - Βάρος 169 kgr
Ύψος 1220 mm - Πλάτος 532 mm - Βάθος 444 mm
Post-combustion - Airwash system
Μήκος ξύλων έως 40 cm

Κεφαλή Ø 180 mm από πάνω


Ενεργειακή απόδοση 75 % - Flamme verte 7* / Α
Εκπομπή CO : 0,1 %
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ