2310316232 25ης Μαρτίου 94, Θεσσαλονίκη felefiretech@gmail.com
hero image

--

 
 
 
 
 
 

EGUZKI airtight


Μέση απόδοση 6 kw - Βάρος 119 kgr
Ύψος 1100 mm - Πλάτος 524 mm - Βάθος 526 mm
Μήκος ξύλων έως 40 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 75 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
EGUZKI mural / 'a poser - airtight

 

Μέση απόδοση 6 kw - Βάρος 137 kgr
Ύψος 773 mm - Πλάτος 524 mm - Βάθος 554 mm
Μήκος ξύλων έως 40 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 80 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 75 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

PARELOUP - airtight

Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 105 kgr
Ύψος 780 mm - Πλάτος 600 mm - Βάθος 405 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 120 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 75 %
Flamme verte 7* / A
- Εκπομπή CO : 0.1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

HAUT LEMAN - airtight

 

Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 98 kgr
Ύψος 900 mm - Πλάτος 700 mm - Βάθος 407 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 120 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 76 %
Flamme verte 7* / A
- Εκπομπή CO : 0.1 %

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

LEMAN - airtight

 

Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 85 kgr
Ύψος 700 mm - Πλάτος 600 mm - Βάθος 405 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 120 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 76 %
Flamme verte 7* / A
- Εκπομπή CO : 0.1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

CASTILLON airtight

 

Μέση απόδοση 11 kw - Βάρος 98 kgr
Ύψος 700 mm - Πλάτος 900 mm - Βάθος 435 mm
Χώρος καύσης vermiculite - Post - combustion / Airwash system
Μήκος ξύλων έως 50 cm - παροχή εξ/κού αέρα Ø 120 mm
Κεφαλή Ø 150 πάνω

Ενεργειακή απόδοση 76 %
Flamme verte 7* / A
- Εκπομπή CO : 0.1 %

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

TORON 50 - airtight

 

Διάμετρος κεφαλής 150 mm - πάνω - παροχή φρέσκου αέρα Ø 80 mm
Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 150 kg
Μήκος 694 mm - Ύψος 765 mm - Βάθος 484 mm

 

Ενεργειακή απόδοση 77 %
Μήκος ξύλων έως 50 cm / Ρύποι CO : 0,01 %

Flamme verte 7* / Ecolabel A

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 

Sandy

 

Διάμετρος κεφαλής 150 mm - πάνω
Μέση απόδοση 8 kw - Βάρος 112 kg
Μήκος 643,5 mm - Ύψος 651 mm - Βάθος 390 mm

 

Ενεργειακή απόδοση 77 %
Μήκος ξύλων έως 53 cm / Ρύποι CO : 0,08 %

Flamme verte 7* / Ecolabel A

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 

 

 
 
 
Ikari

 

Διάμετρος κεφαλής 150 mm - πάνω ή πίσω
Μέση απόδοση 9 kw - Βάρος 152 kg
Μήκος 754 mm - Ύψος 740 mm - Βάθος 404 mm

 

Ενεργειακή απόδοση 76 %
Μήκος ξύλων έως 58 cm / Ρύποι CO : 0,10 %

Flamme verte 7* / Ecolabel A

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ